Registrado

Dankon, ke vi volas registriĝi. Nun ekzistas du eblecoj. Vi povas registriĝi kiel „Simpatianto de Esperanto Internacia“ (senkoste) aŭ kiel „Amiko“. Se vi volas registriĝi kiel „Simpatianto“ tio estas tute senkosta kaj vi povas plene uzi la adresaron. Esti „Amiko de la fondaĵo Esperanto Internacia“ tamen donas kelkajn avantaĝojn:
  • Vi povas plene vidi ĉiujn kontaktinformojn (se la uzantoj tion permesas), kiel ekz. stratadreson, telefonon, skajpkonton kaj aliajn.
  • Vi havos aliron al speciala sekcio por “Amikoj” (nun ankoraŭ ne kreita).
  • Vi povas vidi kaj kontakti personojn, kiuj ne parolas Esperanton, sed donas servojn, kiel ekzemple senkostajn tranokteblecojn aŭ urbogvidadon.
  • Vi subtenas la agadon de Esperanto Internacia, do ĉefe la Esperanto-informadon kaj la Esperanto-instruadon.
  • Vi fariĝos plena membro de internacia komunumo.
  • La kotizoj de Esperanto Internacia estas tre moderaj. Se vi loĝas en Aŭstralio, Eŭropa Unio (ĉiuj landoj sen Bulgario, Rumanio), Islando, Israelo, Japanio, Kanado, Norvegio, Novzelando, Suda Koreio, Svislando, Usono vi en la baza kategorio A nur pagas 25,00 EUR jare (por 12 monatoj).

    La kotizo B (por aliaj landoj krom afrikaj landoj) estas: 15,00 EUR. La kotizo por afrikaj landoj C estas: 10,00 EUR. Tamen personoj el ĉiuj landoj povas peti aliĝon je reduktita tarifo aŭ eĉ senkostan. Pri detaloj kontaktu la adminstran fakon de Esperanto Internacia je la adreso: administrado@adresaro.org

    Daŭrigu la registriĝon