/* * Перед рендерингом формы свойств поля добавляем в нее требуемый checkbox * */ function i18ncck_form_alter(&$form, $form_state, $form_id) { if (($form['form_id']['#value'] == 'content_field_edit_form') && (variable_get('i18n_node_' . $form['type_name']['#value'], FALSE))) { $i18ncck = array( '#type' => 'checkbox', '#title' => t('Language independent values'), '#default_value' => variable_get('i18ncck_' . $form['field_name']['#value'] , FALSE), ); /* * Указываем дополнительный обработчик формы функцию _i18ncck_field_submit() * */ if(isset($form['field'])) { $form['field'] = array_merge(array('i18ncck' => $i18ncck), $form['field']); $form['#submit'][] = '_i18ncck_field_submit'; } } } function _i18ncck_field_submit($form, &$form_state) { /* * Если флажок выставлен сохраняем уникальную переменную для каждого поля, * если нет – удаляем ее. * */ if (isset($form_state['values']['i18ncck']) && $form_state['values']['i18ncck']) { variable_set('i18ncck_' . $form_state['values']['field_name'], TRUE); } else { variable_del( 'i18ncck_' . $form_state['values']['field_name']); } } /* * При подтверждении формы редактирования материала обрабатываются * два случая: вставка и обновление. * */ function i18ncck_nodeapi(&$node, $op, $a3, $a4) { if ( variable_get('i18n_node_' . $node->type, FALSE)) { switch ($op){ /* * Получаем исходный по языку материал и все его переводы. * Проходим по циклу все поля, если для него указана многоязычность - * загружаем все переводы, присваиваем введенное значение поля и сохраняем их. * */ case 'update': $translations = translation_node_get_translations($node->tnid); foreach( content_fields() as $field) { $field = $field['field_name']; if ( variable_get('i18ncck_' . $field, FALSE) && isset($node->tnid)) { foreach($translations as $lang){ if($node->nid!=$lang->nid) { $i18n_node = node_load($lang->nid); $i18n_node->$field = $node->$field; node_save($i18n_node); unset($i18n_node); } } } } break; /* * От случая обновления отличается только способом получения NID исходного перевода * */ case 'insert': if(isset($node->translation_source->nid)) { $translations = translation_node_get_translations($node->translation_source->nid); foreach(content_fields() as $field) { $field = $field['field_name']; foreach( $translations as $translation) { $i18n_node = node_load($translation->nid); $i18n_node->$field = $node->$field; node_save($i18n_node); unset($i18n_node); } } } break; } } } Pri ni | Tutmonda Esperanto-adresaro

Pri ni

Saluton! ESPERANTO INTERNACIA estas internacia fondaĵo, kiu kreiĝis je la 15-a de decembro 2010. La ĉefa celo de la organizaĵo estas profesie, altkvalite kaj efike labori por atingi, ke estu pli da Esperanto-parolantoj en la mondo. Plej taŭge oni povus nomi ĝin fakfondaĵo pri Esperanto-informado kaj Esperanto-instruado.. Por scii pli pri la agadideoj kaj la statuto de ESPERANTO INTERNACIA vizitu la koncernajn paĝojn. Ĉe la menuero "Projektoj" vi povas trovi kelkajn realigitajn projektojn. Bv. kompreni, ke la listo momente estas modesta, sed ni esperas, ke ĝi baldaŭ kreskas. Tio tamen ankaŭ multe dependas de viaj helpemaj manoj aŭ de via financa kontribuo.

La tutmonda Esperanto-adresaro estas servo de la organizaĵo por vi, do la Esperanto-uzantoj. Por uzi la bazan adresaron oni ne devas pagi, sed personoj, kiuj iomete kontribuas al niaj agadoj finance (en nia kazo ili nomiĝas amikoj) havas pliajn rajtojn kaj povas vidi kontaktdetalojn aŭ dokumentojn (kreota), kiuj restas ne videblaj por la aliaj. Ni tamen ne forgesu, ke la agado de ESPERANTO INTERNACIA estas idealisma; ni havas celon; nome atingi ke pli multaj homoj en la mondo havas la ŝancon konatiĝi kun nia fascina lingvo kaj lerni ĝin. Pro tio ni tutkore petas vian subtenon. Ni deziras al vi agrablan uzadon kaj multajn belajn kontaktojn en la Esperanto-mondo.

Pliaj informoj pri la fondaĵo ESPERANTO INTERNACIA kaj Adresaro.org, rigardu la KOLOFONON

Skribu al ni, se vi volus havi pliajn informojn: Esperantointernacia (x) gmail.com!

ESPERANTO INTERNACIA